מודיעין עסקי

מודיעין עסקי הוא גילוי, איסוף וניתוח של מידע החיוני לקבלת החלטות עסקיות. במקרים רבים מדובר על מידע אודות המתחרים של הארגון הפועלים בשוק: מוצרים, שיטות עבודה, מדיניות וכדומה. לעתים מבוצעת גם חקירה כלכלית אודות הנכסים והרכוש שבבעלות ארגון מסוים, נתונים אודות התחייבויות, עיקולים, אפשרויות האשראי וכדומה.

לרב מודיעין עסקי עושה שימוש באיסוף ולימוד מידע הנגיש לכל (Open Source) דוגמת אתרי חברה, מבנה בעלות של חברות וארגונים, דיווחים עסקיים, כתבות בעיתונות, פסקי דין ועוד.