מודיעין וחקירות

הממצאים של כל חקירות המודיעין שהוזכרו מכילים מידע רגיש ביותר עבור כל הצדדים המעורבים. אופן השגתו של מידע כזה חייב להיות מקצועי ולעמוד בכל דרישות החוק, שכן מידע שיושג באופן בלתי חוקי עשוי להידחות על ידי בתי משפט.

 

 

חקירות מודיעין עוסקות בהשגת מידע רלוונטי העשוי להשפיע על החלטות בכל התחומים: אישי, משפחתי, עסקי, משפטי וכן הלאה. בתוך כך: