חקירות רקע ונאותות

חקירות רקע פרטיות, הקרויות לעתים גם חקירות מהימנות, עוסקות בדרך כלל בבדיקת עברו של אדם פרטי, כגון האם יש לו עבר פלילי, האם מוגשות נגדו תביעות אזרחיות, האם יש לו קשר לגורמים פליליים, מהו המוניטין המקצועי והאישי שלו וכן הלאה. כמו כן, נמצא שימוש בחקירת רקע פרטית לפני קבלת עובד, שותף, תפקידים בכירים ואף לפני קבלת החלטת מיסוד קשר רומנטי.

איסוף המידע בחקירות רקע מתבסס גם על מקורות מידע פתוחים- כגון כתבות ופרסומים פומביים, דוחות חשבונאיים ראיונות וכו', אך גם על מקורות מידע סמויים כגון חקירות, מעקבים, בדיקות פיננסיות, בדיקות משפטיות ופליליות, חקירות בכיסוי וכדומה.

יתר על כן, בדיקות רקע עשויות לסייע במקרים בהם אדם או חברה נקיים מרישומים פליליים אך עמוסים בתביעות אזרחיות או מעילות שלא הוגשה בגינן תביעה למשטרה.

חקירות רקע ונאותות הן בדיקות מקצועיות לגילוי ואימות של נתונים פיננסיים ואחרים אודות חברה או אדם פרטי. מידע שמתגלה בחקירות אלה עשוי להכריע בסוגיות עסקיות, מקצועיות ואישיות.

ניתן לסווג את כל חקירות הרקע לשתי קטגוריות: חקירות רקע עסקיות וחקירות רקע פרטיות.

חקירות רקע עסקיות (בדיקות נאותות) מוזמנות בדרך כלל על מנת לבחון היתכנות קשר עסקי כגון מיזוג, רכישה או שותפות, ואף לפני עסקאות גדולות לבדיקת חוסן פיננסי ויכולת של הצד השני. החקירות מוזמנות מתוקף הצורך לדעת מיהו השותף העתידי, מהו מצבו הפיננסי, האם הוא מעורב בתביעות משפטיות, האם יש לו התחייבויות לצד שלישי ועוד.