חקירות בינלאומיות

חקירות בינלאומיות עוסקות במגוון נושאים, כגון איתור של אנשים פרטיים וארגונים, מודיעין עסקי ומסחרי, מעקבים, איתור של רכוש ונכסים, חקירות אישיות וכדומה. לעתים קרובות נדרשת נוכחות פיזית של חוקר במדינת היעד, רצוי מיד בתחילת אירוע החקירה שבמקום. במקרים האלה קשרי עבודה עם חוקרים מקומיים, בין אם מועסקים על ידי סוכנות המודיעין האחראית על המשימה או שמשתפים פעולה אתה, מאפשרים להשיג את המידע במהירות וביעילות.

 

חקירות בינלאומיות חייבות להתנהל באופן שונה מאשר חקירות בארץ. במדינה זרה יש לפעול על פי החוקים והתקנות התקפים באותה המדינה, ולקחת בחשבון גם פערים שפתיים, תרבותיים ואף פוליטיים. מעקב או בילוש שלא על פי חוקי המדינה בה הוא מתבצע עשויים לסכן גם את החוקר וגם את הלקוח; חקירה שמתבצעת על פי כל החוקים אך ללא ידיעת השפה והתרבות המקומית, עשויה להיות בלתי יעילה. לכן מומלץ שחקירות בינלאומיות ינוהלו על ידי סוכנות מודיעין מוכרת ואמינה אשר תפעיל מקורות ואנשי מקצוע מקומיים אשר מוכרים לה היכרות מקצועית מוקדמת מעבודות קודמות.