home1

חקירות רקע ונאותות הן בדיקות מקצועיות לגילוי ואימות של נתונים פיננסיים ואחרים אודות חברה או אדם פרטי. מידע שמתגלה בחקירות אלה עשוי להכריע בסוגיות עסקיות, מקצועיות ואישיות.

home2

בעידן הגלובליזציה בו אנו חיים, חו"ל הפך להיות למקום קרוב גם אם מדינת היעד נמצאת בצד השני של כדור הארץ. לאנשים רבים יש רכוש, חברים או בני משפחה בחו"ל ובעלי עסקים רבים עובדים בשיתוף פעולה עם גורמים זרים. במציאות הזאת תהליך איתור מידע מתפרש על פני הגלובוס, וחקירות בינלאומיות הופכות לדבר שבשגרה.

home3

עולם העסקים מאופיין בדינמיות גבוהה ובתחרות קשה ומתמדת. שחקנים חדשים, מוצרים חדשים, יוזמות חדשות ומכשולים כאלו ואחרים המופיעים כל העת. בעלות והובלה של חברה או ארגון לקראת השגת המטרות שהוצבו מצריכה התמצאות מיטבית בסביבה הטכנולוגית, מודיעין בזמן אמת הופך להיות למחויב המציאות.